Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về Du lịch Bình Dương" năm 2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về Du lịch Bình Dương" năm 2022

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức. Cuộc thi được phát động từ nay đến hết ngày 31/8/2022.

Xem thêm