Danh sách các thí sinh đạt các giải thưởng cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Danh sách các thí sinh đạt các giải thưởng cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

16 tác giả có các bài viết cảm nhận có nội dung xuất sắc đã đạt các giải thưởng cuộc thi "Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương" năm 2022

Xem thêm

Thông  báo gia hạn thời gian nhận bài viết tham gia cuộc thi  “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương” năm 2022

Thông báo gia hạn thời gian nhận bài viết tham gia cuộc thi “Viết cảm nhận về du lịch Bình Dương” năm 2022

Nhằm tiếp tục phát động cuộc thi một cách sâu rộng và thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, Ban Tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận bàI dự thi

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về Du lịch Bình Dương" năm 2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về Du lịch Bình Dương" năm 2022

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức. Cuộc thi được phát động từ nay đến hết ngày 31/8/2022.

Xem thêm