Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày 04/01/2018, Tổng cục Du lịch  đã có Báo cáo số 10/BC-TCDL về Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 3

Tổng số: 434062