Đà Nẵng đăng cai điểm đến của Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race 2015-2016

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có t