Kế hoạch tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017

Ngày 12/10/2016, Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 đã có Kế hoạch số 70/KH-BTC về việc tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II diễn ra tại Bình Dương.

Kế hoạch tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II nhằm tiếp tục tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng, đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Địa chỉ website Festival http://doncataitu.vn

Xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm:

Công văn đề nghị hỗ trợ xây dựng tour du lịch

Kế hoạch tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia 2017

Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia 2017