Văn bản

Kế hoạch tuần lễ hoạt động Văn hóa - Liên hoan ẩm thực- Mua sắm với chủ đề "Cầu Ngang mùa hẹn" năm 2017

Ngày 18/4/2017, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Thuân An đã có Kế hoạch số 15/KH-PVHTT Kế hoạch Tuần lễ hoạt động Văn hóa - Liên hoan ẩm thực- Mua sắm với chủ đề "Cầu Ngang mùa hẹn" năm 2017.

XEM THÊM

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2017

Ngày 15/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 1035/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2017.

XEM THÊM

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch

Ngày 15/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch số 1036/KH-BVHTTDL Kế hoạch tăng cường công tác quản lý du lịch.

XEM THÊM

Quyết

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Ngày 02/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

XEM THÊM


22 mẫu tin được tìm thấy