Văn bản

Quyết

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Ngày 02/03/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

XEM THÊM

Kế

Kế hoạch phát triển du lịch Huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 08/02/2017, UBND huyện Dầu Tiếng đã có Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện chương trình phát triển Du lịch huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2016 - 2020.

XEM THÊM

Báo cáo Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 25/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 20/BC-BVHTTDL Báo cáo Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

XEM THÊM

Dự

Dự thảo Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản dự thảo Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017.

XEM THÊM

Bộ

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo thông tin từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/1/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

XEM THÊM

Chính

Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2021

Ngày 16/12/2016 vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2021.

XEM THÊM


31 mẫu tin được tìm thấy

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 0

Tổng số: 422145