Văn bản

Chỉ

Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

XEM THÊM

Tìm

Tìm hiểu về Luật Du lịch

Thông tin về các thắc mắc trong lĩnh vực Du lịch.

XEM THÊM

Văn

Văn bản số 1923/ BVHTTDL – TCDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 13/5/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

XEM THÊM

Quyết

Quyết định số 1012/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/4/2015

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị Quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

XEM THÊM

Áp

Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Ngày 28/01/2015 vừa qua. Tổng cục du lịch đã nhận được công văn số 427/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam bằng tàu biển.

Ngày 02/02/2015 Tổng cục Du lịch nhận được công văn số 377/TCI-QLXNC ngày 28/01/2015 của Tổng cục An ninh, Bộ Công an hướng dẫn trình tự thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào du lịch Việt Nam bằng tàu biển.

XEM THÊM

Hướng

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/ND-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch.

XEM THÊM


27 mẫu tin được tìm thấy

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 1

Tổng số: 406167