Văn bản

Hướng

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/ND-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch.

XEM THÊM

Quy

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Luật này quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

XEM THÊM

Luật

Luật Du lịch

Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

XEM THÊM

Quyết

Quyết định 207/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2012

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

XEM THÊM


28 mẫu tin được tìm thấy

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 0

Tổng số: 412487