Văn bản

Quyết

Quyết định số 1012/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/4/2015

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị Quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

XEM THÊM

Áp

Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Ngày 28/01/2015 vừa qua. Tổng cục du lịch đã nhận được công văn số 427/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam bằng tàu biển.

Ngày 02/02/2015 Tổng cục Du lịch nhận được công văn số 377/TCI-QLXNC ngày 28/01/2015 của Tổng cục An ninh, Bộ Công an hướng dẫn trình tự thủ tục xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào du lịch Việt Nam bằng tàu biển.

XEM THÊM

Hướng

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/ND-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch.

XEM THÊM

Quy

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Luật này quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

XEM THÊM

Luật

Luật Du lịch

Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

XEM THÊM

Quyết

Quyết định 207/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2012

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

XEM THÊM


30 mẫu tin được tìm thấy

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 1

Tổng số: 476847