Một số nhà nghỉ ở Thị xã Dĩ An

Danh sách một số nhà nghỉ ở Thị xã Dĩ An:

Một số nhà nghỉ ở Thị xã Dĩ An

STT Tên đơn vị Địa chỉ Điện thoại 
1 NN An Bình Số 20/14A, Kp. Bình Đường II, P. An Bình. 08 37 242 135
2 NN Hoàng Anh  Số 999/9C, Kp. Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 779 779
3 NN Hương Lộc Hà Lô D7, KDC Tân Đông Hiệp, Kp. Đông Chiêu, Tân Đông.  (Chưa cập nhật)
4 NN Hương Tràm 3 Số 133/1A- Kp. Đông Tác - P .Tân Đông Hiệp. 0650 3 751 520
5 NN Kim Sơn Số 15/9, Kp. Bình Đường 2, P.An Bình. 0650 3 752 548
6 NN Mai Dung Số 77/14, Kp Đông, P. Đông Hòa. 0650 3 502 080
7 NN Ngọc Sang Số 1/3B, Kp Đồng An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 752 110
8 NN Phương Đông  Số 1A/19, Kp. Bình Đường I- P. An Bình. 08 38 974 369
9 NN Phương Mai Số 14/7, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An. 0650 3 730 823
10 NN Phương Thảo Số 35/27, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình. 0650 3 791 248
11 NN Tân Hồng Số 48/58, Kp. Bình Đường 4, P. An Bình. (Chưa cập nhật)
12 NN Thái Bình Dương  Số 2/8A, Kp Bình Đường 2, P. An Bình. 08 38 961 095
13 NN Thanh Bình  Số 27/58, Kp. Bình Đường 1 - P. An Bình. 0650 3 793 152
14 NN Thanh Nhật Số 22/13, Đường số 3, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 736 581
15 NN Thủy Dương Số 26/8, Kp. Bình Đường II , P. An Bình. 08 34 431 029
16 NN Hoàng Hải Số 1A/2, Tổ 2, Kp Bình Thung, P. Bình An. 0650 3 770 467
17 NN Hồng Ngọc  Số 10A, Kp. Bình Thắng - P. Bình An. 0650 3 751 049
18 NN Kiều Ngân Số 6A/8, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 08 38 964 311
19 NN Lệ Thu Số 278/1A, Kp. Tân An, P.Tân Đông Hiệp. 0650 3 750 212
20 NN Mai Ân Số 17/10, Kp. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng. 087 250 769
21 NN Mai Phương  Số 29/5, Kp. Trung Thắng, P. Bình Thắng. 0650 3 770 787
22 NN Phú Hòa Số 38/1B, Đường ĐT 743, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp 0650 3 729 816
23 NN Sao Đêm Số 25/14, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An. 0650 2 244 244
24 NN An Khang Số 1C/6, Kp Bình Đường 2, P. An Bình. (Chưa cập nhật)
25 NN Anh Toàn Số 1/6, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 0650 3 061 554
26 NN Bình Thắng Số 27A, Kp. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng. 0650 3 749 849
27 NN Châu Ngân Số 79/1A, Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 729 797
28 NN Duy Quang Số 185/1A, KDC Đại Quang, Kp. Tân Phú 1, P. Tân Bình 0650 3 738 434
29 NN Hoa Cúc Phương Số 72C, Khu nhà ở 19/8, Kp. Tây B, P. Đông Hòa. 0650 3 780 450
30 NN Hoàng Đại Phát Số 279/14, Tổ 14, Kp. Tân Phú 1, P. Tân Bình. 0650 3 272 236
31 NN Hoàng Long Số 133/1A, Kp. Đông Tác,  P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 751 427
32 NN Hương Lan Số 12A/28, Kp. Bình Đường I, P. An Bình. 088 960 108
33 NN Linh Thảo Số 22A/22, Kp. Bình Đường I, P. An Bình. (Chưa cập nhật)
34 NN Mai Thanh Thảo Số 5/27, Đường 21, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 793 989
35 NN Ngọc Anh Số 74/1A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 750 351
36 NN Ngọc Mai  BT.15, Kp. Bình Đường II,  P. An Bình. 0650 3 792 632
37 NN Song Tỷ Số 79/1A, Kp. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
38 NN Thanh Thanh Hà Số J 16-17, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 08 38 891 743
39 NN Thảo Nhi E12, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 0650 3 793 978
40 KS Thiên Thai Số 48, QL 1, Khu 1, Kp Đông , P. Đông Hòa. 0650 2 244 315
41 NN Trúc Mai  Số 31/15, Kp. Nhị Đồng II, P. Dĩ An. 0650 3 952 348
42 NN Xuân Loan Kp. Tây A, P. Đông Hòa. (Chưa cập nhật)
43 NN An An Số 53/3A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 727 288
44 NN Anh Đào Số 87/2A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 730 333
45 NN Anh Thy Số 42/29B, ĐT 743, Kp. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 727 373
46 NN Anh và Em Số 35/60, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình. 0650 3 794 064
47 NN Bình Minh  Số 47/7, Kp. Nội Hoá, P. Bình An. 0650 3 751 539
48 NN Bò Cạp Vàng Ô7, Lô D8, KDC Đông An, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
49 NN Cát Ngọc Kp. Bình Thung, P Bình An. (Chưa cập nhật)
50 NN Đồng Phát Số 170/5, Kp. Bình Đường 3, P. An Bình. 0650 3 790 082
51 NN Dương Bảo Châu B21, Đường số 4, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 0650 6 275 780
52 NN Hà Nguyễn Số 2/33, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 752 438
53 NN Hồ Bình An Kp. Ngãi Thắng, P Bình Thắng. 0650 3 749 011
54 NN Hoa Ban Mai Tổ 1, Kp. Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp. 0650 6 535 908
55 NN Hoa Đán Số 27/33, Kp. Nhị Đồng 1, P. Dĩ An. 08 54 032 479
56 NN Hoa Xuân Số 32/30, Tổ 30, Kp. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
57 NN Hoàng Duy Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 330 703
58 NN Hoàng Mai Số 22/41, Đường D4, Kp. Thống Nhất I, P. Dĩ An (Chưa cập nhật)
59 NN Hoàng Oanh Kp. Đông  Tác, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 750 320
60 NN Hoàng Vân  Số 55/1A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 776 638
61 NN Hồng Đô Số 170C/5B, Kp. 3, P. An Bình. 0650 3 793 938
62 NN Hồng Tâm Số 2/31, Kp. Bình Đường, P. An Bình. 08 38 963 213
63 NN Hương Thiên Phú Khu 3, Kp. Tây A, P. Đông Hòa. 0650 3 773 122
64 NN Hương Trà Mi Số 8/32 Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 793 366
65 NN Khang Gia Số 8/24, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình. 0650 3 793 274
66 NN Kim Thoa Số 1/8, Kp. Thống Nhất 1, P. Dĩ An. (Chưa cập nhật)
67 NN Kin Anh Số 10/32, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 796 347
68 NN Linh Thảo 2 Số 44/24, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình. 0650 3 791 313
69 NN Minh Anh Số 2/12, Đường DT 743, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An. 0650 3 752 310
70 NN Minh Khánh Số 11/1, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An 0650 3 742 647
71 NN Mồi Số 22/21, Đường 18, KDC Sóng Thần II, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. (Chưa cập nhật)
72 NN Mùa Xuân 1/29, Đường 14, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 736 321
73 NN Mỹ Phương Số 3A/42, Kp. Bình Minh 2, P. Dĩ An. 0650 3 705 243
74 NN Ngọc Minh Số 11/3 Kp. Tây A, P. Đông Hoà. 0650 3 752 675
75 NN Ngọc Phát Số 55/1A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 729 739
76 NN Ngọc Thẩm Số 141/2A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 731 298
77 NN Ngôi Sao Số 28-29C, Kp. Nội Hoá, P. Bình An. 0650 3 750 926
78 NN Ngôi Sao Vàng Số 4/53, Đường M, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 3 796 384
79 NN Nhất Anh Số 8/4, Kp. Đông Tân, P. Dĩ An. 0650 3 502 668
80 NN Như Lan Số 02/14, Kp. Tân Hòa, P. Đông Hòa. (Chưa cập nhật)
81 NN Như Phương Số 82/5B, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 751 961
82 NN Phong Đô Số 39/8, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. (Chưa cập nhật)
83 NN Phú Diễm Hân Số 82/5B, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 741 732
84 NN Phương Đạt Số 24A/14, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 0650 3 739 081
85 NN Cao Thăng Số 21A/21, Kp. Bình Đường I, P. An Bình. 0650 3727 272
86 NN Song Anh Số 1C/10A, Kp. Bình Đường II, P. An Bình 0650 2 244 269
87 NN Sông Hương Số 9/12, Kp. Bình Đường II, P. An Bình. 0650 3 275 717
88 NN Suối Lồ Ồ Kp. Nội Hoá, P. Bình An. 0650 3 750 329
89 NN Thanh Đông Số 8/14, QL 1K, Kp. Tân Quý, P. Đông Hòa. 0650 3 779 092
90 NN Thành Châu Số 34/14B, Kp. Tân Long, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
91 NN Thanh Trúc  Số 336/11B, Kp. Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
92 NN Thi Thi B19, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình. 0949 483 165
93 NN Thiên Phong Số 358/9A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 781 207
94 NN Thủy Trúc Số 113/12, Kp. Tây A, P. Đông Hòa. 0650 3 779 972
95 NN Trang Anh Số 4/9A, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 0650 6 331 430
96 NN Triệu Sơn Số 35/4, Kp. Tây A, P. Đông Hòa. (Chưa cập nhật)
97 NN Trùng Dương Số 287C/9, Ấp Nội Hoá, Xã Bình An. 0650 3 750 900
98 NN Tuấn Vinh Số 23/24, KĐT mới Sóng Thần. 0650 7 301 667
99 NN Ngọc Huệ Số 7/1B, Kp. Ngãi Thắng, P. Bình Thắng. 0650 3 774 504
100 NN Anh Thư  Số 6/6, Kp. Thống Nhất 1, P. Dĩ An. 0650 3 752 518
101 NN An Hưng Số 12/6C, Trần Quang Khải, Kp. Đông Tác. 0650 3 776 456
102 NN Hoàng Yến Số 1/57, Kp. Bình đường 4, P. An Bình. 0937 768 197
103 NN Hồng Đức Số 36/25B, Kp. Đông Chiêu, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 775 338
104 NN Thái Hàn BT 10, Đường 09, Kp.Bình Đường 2, P. An Bình. 0862 832 030
105 NN Vân Sơn 2 Số 115/5 Kp. Tân Lập, P. Đông Hòa. 06503 773 848
106 NN Bá An 18/39, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình. (Chưa cập nhật)
107 NN Gia Bảo  Kp. Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
108 NN Gia Phú 2 Số 8/33, Kp. Nhị Đồng, P. Dĩ An. 08 62 717 701
109 NN Lan Anh Số 3/21B, Kp. Tân Long, P. Tân Đông Hiệp. 0650 3 775 492
110 NN Ngọc Sơn Số 15A/1, Kp. Nội Hóa 2, P. Bình An. 0650 3 751 077
111 NN Ngọc Vân Số 2/8, Kp. Ngãi Thắng,  P. Bình Thắng. 0650 3 749 054
112 NN Trần Nguyễn Số 10/16A, Kp. Tân Long, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
113 NN Trường Thương Số 93/2A, Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp. (Chưa cập nhật)
114 NN Tường Châu BT 9, Đường 09, Kp. Bình Đường 2, P. An Bình (Chưa cập nhật)

Hình ảnh

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 2

Tổng số: 434056