Một số nhà nghỉ ở Thị xã Thuận An

Danh sach một số nhà nghỉ ở Thị xã Thuận An

Một số nhà nghỉ ở Thị xã Thuận An

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại bàn

1

NN Ánh Ngọc

Số 68A/3, Kp 2, P. An Phú.

0650 3 713 887

2

NN Gia Da

Số 108/3A, Thủ Khoa Huân, Kp. Thạnh Hòa B, P. An Thạnh.

0650 3 501 037

3

NN Hương Thanh

Số 18A, Kp. Đồng An 1, P. Bình Hòa.

0650 3 723 888

4

NN Phương Nam

Số 12/5C N7, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

0650 2 767 456

5

NN Anh Sơn

Số 2/5B, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

0650 6 281 226

6

NN Hoa Tulip

Số 72C, Kp. Hòa Long, P. Lái Thiêu.

(Chưa cập nhật)

7

NN Hoàng Hà

Số 6A/5, Kp. Đồng An 1, P. Bình Hòa.

0650 3 766 355

8

NN Kim Long 222

Số 222/3, Kp. Thạnh Hòa B, P. An Thạnh.

(Chưa cập nhật)

9

NN Ngọc Ánh

Số 292, Kp. 1A, P. An Phú.

0650 3 764 455

10

NN Phong Lan

Số 73C, Tổ 5, Kp Hòa Long, P. Lái Thiêu.

0650 3 753 856

11

NN 135

Số 135/5, Kp. 4, P. An Phú.

(Chưa cập nhật)

12

NN 98

Số 98/6, Kp. Đông Tư, P. Lái Thiêu.

0650 6 534 992

13

NN B2B

A 17/7, KDC Thuận Giao, Kp. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao.

(Chưa cập nhật)

14

NN Bình Dân

Số 7C, Kp Hòa Long, P. Lái Thiêu

(Chưa cập nhật)

15

NN Duy Phương

Số 140-140A, Kp. Thạnh Lợi, P. An Thạnh.

0650 3 798 879

16

NN Gia Phúc

Số 72C/2, Kp. Thạnh Lợi, P. An Thạnh.

0650 2 744 217

17

NN Hoa Sứ

T16/10, Kp. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao.

0650 3 717 444

18

NN Hoàng Luân

Số 32/29,  Kp. Bình Phước B, P. Bình Chuẩn.

0650 3 798 250

19

NN Hội An

D4/12B, Tổ 7, KDC Thuận Giao, Kp. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao.

0650 3 721 345

20

NN Hồng Trúc

Số 322/1, Kp. 1A, P. An Phú.

0650 3 777 909

21

NN Kim Bình

Số 414/3B, Kp. Thạnh Bình, P. An Thạnh.

(Chưa cập nhật)

22

NN Long Vũ

Số 17A/5, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

0650 6 281 110

23

NN Minh Khang

Số 553, Kp. Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu.

(Chưa cập nhật)

24

NN Mỹ Ngọc

Số 07B, Kp. Bình Phước, P. Bình Nhâm.

0650 3 723 387

25

NN Ngọc Hải

Số 12B/5, Kp. 4, P. An Phú.

0650 3 713 182

26

NN Ngọc Như

Số 1/331, Kp. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao.

0650 3 718 295

27

NN Ngọc Thu

Số 16/7, Kp. Bình Qưới, P. Bình Chuẩn.

0650 3 788 610

28

NN Nguyễn Phú

Số 1/322, Kp. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao.

(Chưa cập nhật)

29

NN Paris

Số B202, Kp. Bình Hòa, P. Bình Nhâm.

(Chưa cập nhật)

30

NN Thắng Dũng

Số 78/5, Kp. 4, P. An Phú.

0650 3 710 189

31

NN Thiên Thanh

Số 2/128A, Kp. Bình Thuận, P. Bình Nhâm.

(Chưa cập nhật)

32

NN CamRy

Số 379/3C, Kp. Thạnh Bình, P. An Thạnh.

0650 3 777 738

33

NN Bình Minh

Số 16/7, Kp. Đồng An 1, P. Bình Hoà.

0650 3 754 649

34

NN Đức Anh

15B2, Tổ 1H, KDC Đồng An, Kp. Đồng An 2, P. Bình Hòa.

08 54 033 718

35

NN Hoàng Hương

Số 3/208, Thủ Khoa Huân, Kp. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao.

0650 3 715 655

36

NN Hoàng Lan

Số 5/3B, Tổ 16, Kp. Đồng An 3, P. Bình Hòa.

(Chưa cập nhật)

37

NN Hồng Ngọc Bích

Số 131/5, Kp. 4, P. An Phú.

(Chưa cập nhật)

38

NN Hương Tràm 1

Số 87A, Đường ĐT 745, P. Lái Thiêu.

0650 3 755 569

39

NN May

Số 419/36A, QL 13, P. An Thạnh.

0650 3 721 777

40

NN Mộng Thơ

Ô 22-23, Lô A18, KDC Thuận Giao, P. Thuận Giao.

0650 3 715 353

41

NN Nam Việt

Số 32/A1, Kp Đông An, P. Bình Hòa

0650 3 766 479

42

NN Phạm Vân

Số 53/1A, ĐLBD, P. Thuận Giao.

0650 3 777 222

43

NN Thanh Bình

Số 524/3, Kp. Thạnh Bình, P. An Thạnh.

0650 6 510 800

44

NN Thanh Vân

Số 39, Đường D22, KDC Việt Sing, P. An Phú.

0650 3 764 682

45

NN Thùy Linh

Số 14C/7, Kp. Đồng An, P. Bình Hoà.

0650 3 768 909

46

NN Vạn Hoàng Phát

Số 272/3A, Kp. Thạnh Lợi, P. An Thạnh.

0650 3 799 918

47

NN Vũ Nam Hưng

Số 26/3, Kp. Bình Giao, P. Thuận Giao.

0650 3 758 878

48

NN Nhất Phương

Tổ 8, Kp. Đồng An, P. Bình Hoà.

0650 3 754 636

49

NN Phi Long

Số 4/62 Thạnh Hoà, Kp. Hoà Lân, P. Thuận Giao.

0650 3 827 693

50

NN Phi Vũ

Số 16/10, Kp. Đông Nhì, P. Lái Thiêu.

0650 3 754 804

51

NN Phi Vũ CN

Kp. Bình Đức, P. Bình Hoà.

0650 3 766 777

52

NN Bảo Ngọc

Số 39A/5A1, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

(Chưa cập nhật)

53

NN Gia Linh

Số 1/3, Thủ Khoa Huân, Kp. Bình Thuận 1, P. Thuận Giao.

(Chưa cập nhật)

54

NN Hoa Anh Đào

Số 26/5A10, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hoà.

(Chưa cập nhật)

55

NN Hoàng Khánh Phương

Số 39/15, Kp. Bình Phú, P. Bình Chuẩn.

0650 3 788 262

56

NN Linh Lan

Số 62/3, Kp. Đồng An 3, P. Bình Hòa.

0650 3 766 190

57

NN Tân Hoa Lan (1)

Số 4/120A, Kp. Hoà Lân 1, P. Thuận Giao.

0650 3 746 872

58

NN Tân Hoa Lan (2)

Số 5/222, Kp. Hoà Lân 1, P. Thuận Giao.

0650 3 718 792

59

NN A Trình

Số 206, Lê Văn Duyệt, P. Lái Thiêu.

0650 3 636 755

60

NN Anh Kiệt-Gia Bảo

Số 151/1B, Kp. 1A, P. An Phú.

0650 3 730 384

61

NN Anh Thư-Thành Đạt

Số 3CN, KDC An Phú, Kp. 3, P. An Phú.

0650 6 536 612

62

NN Cẩm Ly

Số 19B, Tổ 1, Kp. Hòa Long, P. Lái Thiêu.

(Chưa cập nhật)

63

NN Đào Hoa

Số 63, Nguyễn Văn Tiết, Kp. Bình Hòa, P. Lái Thiêu.

0650 3 755 132

64

NN Đào Thùy Dương

Số 29/5 C4, Đường N13, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

0650 3 766 813

65

NN Dương Gia Bảo

Số 311C/2, Kp. 1B, P. An Phú.

0650 3 713 182

66

NN Gia Phúc

Phường Hưng Định

0650 3 477 415

67

NN Hoa Hồng

Kp. Đồng An, P. Bình Hòa.

(Chưa cập nhật)

68

NN Hoàng Dũng

Số 19F/14, Kp. Đồng An, P. Bình Hòa.

0650 3 769 522

69

NN Hương Giang

Số 39/10, Kp. Hòa Long, P. Vĩnh Phú.

0650 3 777 788

70

NN Khánh Ngọc

Kp. Hoà Lân 1, P. Thuận Giao.

0650 3 836 063

71

NN Kim Kha

Số 1/12, Kp. Bình Phước A, P. Bình Chuẩn.

(Chưa cập nhật)

72

NN Lâm Gia Linh

Số 1/3 , Thủ Khoa Huân, Kp. Bình Thuận 1, P. Thuận Giao.

0650 3 721 555

73

NN Lộc Thiên

Số 42A/3, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

0650 3 945 338

74

NN Mai Vy

Số 8/2A, Kp. Trung, P. Vĩnh Phú.

(Chưa cập nhật)

75

NN Nguyên Lộc

Số 22/5A, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa.

(Chưa cập nhật)

76

NN Phi Vân

Số 20/3, Kp. Tây, P. Vĩnh Phú.

0650 3 755 529

77

NN Phong Vân

Kp. Hòa Long, P. Lái Thiêu.

0650 2 466 678

78

NN Phú Thịnh

Số 113, Kp. Đông Ba, P. Bình Hòa.

0650 3 756 844

79

NN Phúc Hồng Long

Số 162/2, Kp. Thạnh Quý, P. An Thạnh.

(Chưa cập nhật)

80

NN Phương Dung

Số 23/4, ĐT 743, P. Bình Chuẩn.

0650 3 820 011

81

NN Sài Gòn

Số 28/3, Kp. Tây, P. Vĩnh Phú.

0650 3 755 421

82

NN Suối Cát

Số Tổ 17, Kp. Hòa Lân, P. Thuận Giao

0650 3 824 826

83

NN Thanh Hà

Số 1/138, Kp. Hoà Lân, P. Thuận Giao.

0650 3 747 271

84

NN Thanh Hương

Số 42/2, Kp. Bình Quới B, P. Bình Chuẩn.

0650 3 798 898

85

NN Thanh Long

Kp. Hoà Lân, P. Thuận Giao.

0650 3 747 534

86

NN Thành Phát

Lô DC 15, KDC VietSing, Kp. 4, P. An Phú.

0650 3 713 758

87

NN Thanh Vy

Lô A1-15, KDC Đồng An 4, Kp. Đồng An, P. Bình Hòa.

0650 3  766 807

88

NN Thiên An

Số 88/10, Kp. Đông Nhì, P. Lái Thiêu.

0650 3 990 099

89

NN Thiên Hồng Phúc

Số 38/1, Kp. Hòa Long, P. Vĩnh Phú.

(Chưa cập nhật)

90

NN Thiên Toàn Lợi

Lô DC 71-73 KDC Việtsing, P. An Phú.

0650 3 754 672

91

NN Trần Đặng

Đ/9, Kp. Bình Thuận, P. Thuận  Giao.

0650 3 718 593

92

NN Trang Vy

Số 141B/2, Kp. Thạnh Lợi, P. An Thạnh.

(Chưa cập nhật)

93

NN Trầu Cau

Số 40/15, Kp. Tây, P. Vĩnh Phú.

0650 3 785 139

94

NN Xuân Tùng

Lô 17-B18, Đường 14, KDC TM Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn.

0650 6 260 368

95

NN Vắng

Số 81A, Kp. 4, P. An Phú.

(Chưa cập nhật)

96

NN Hồng Ngọc Bích

Số 329/2, Kp. 1B, P. An Phú.

(Chưa cập nhật)

 

Hình ảnh

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 2

Tổng số: 476862