Thông báo

Thông báo

Triển

Triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử

Ngày 09/02/2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 110/TCDL-HTQT về việc triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử.

XEM THÊM

Hướng

Hướng dẫn thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực lữ hành

Ngày 09/02/2017 Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 112/TCDL-LH về việc hướng dẫn thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực lữ hành.

XEM THÊM

Thông

Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa - BTC cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa đã có văn bản số 217/BTCLOGO công bố thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa.

XEM THÊM

Thông

Thông báo "Sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch" tỉnh Vĩnh Long

Ngày 04/01/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã có Thông báo số 01/TB-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi "Sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch" tỉnh Vĩnh Long.

XEM THÊM


53 mẫu tin được tìm thấy