Thông báo

Thông báo

Triển

Triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử

Ngày 09/02/2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 110/TCDL-HTQT về việc triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử.

XEM THÊM

Hướng

Hướng dẫn thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực lữ hành

Ngày 09/02/2017 Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 112/TCDL-LH về việc hướng dẫn thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực lữ hành.

XEM THÊM

Thông

Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa - BTC cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa đã có văn bản số 217/BTCLOGO công bố thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa.

XEM THÊM

Thông

Thông báo "Sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch" tỉnh Vĩnh Long

Ngày 04/01/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã có Thông báo số 01/TB-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi "Sáng tác mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch" tỉnh Vĩnh Long.

XEM THÊM

Thông

Thông báo Thể lệ Hội thi Ảnh đẹp Du lịch chủ đề "Tôi Yêu Bình Dương" năm 2017

Ban Tổ chức Hội thi ảnh đẹp du lịch Bình Dương năm 2017 thông báo Thể lệ Hội thi như sau:

XEM THÊM

Kế

Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017

Để chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng như hỗ trợ các đơn vị xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2017, Tổng cục Du lịch thông báo tới Sở Du lịch, Sở VHTTDL và doanh nghiệp du lịch các địa phương Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017 (dự kiến).

 

XEM THÊM


72 mẫu tin được tìm thấy

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến: 1

Tổng số: 447736