Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4049/BVHTTDL-VHDT ngày 11 tháng 11 năm 2014 về việc tổ chức “Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, năm 2014” gửi Sở VHTTDL các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

 

Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2014

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu, năm 2014; ngày 13 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3377/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày hội trên.

Để tổ chức thành công Ngày hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3532/BVHTTDL-VHDT ngày 08 tháng 10 năm 2014 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Ngày hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bố trí nguồn ngân sách, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn của địa phương mình tham gia, tổ chức thành công Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội căn cứ nội dung, phân công nhiệm vụ trong Đề án tổ chức Ngày hội (thay cho Kế hoạch tổ chức) thực hiện công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập đoàn của địa phương, chuẩn bị chu đáo về kinh phí, nội dung tham gia để tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất thành công và đạt kết quả cao nhất theo mục đích, ý nghĩa đã đề ra.

Nguồn:http://vietnamtourism.gov.vn

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến:

Tổng số: