Ấn phẩm "Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Bình Dương

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch được trích dẫn từ Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Ấn phẩm có kích thước 10X15cm, bao gồm 44 trang (cả bìa). Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Bình Dương áp dụng cho khách du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch. Nội dung chính bao gồm:

1. Những điều cần làm đối với khách du lịch

2. Những điều cần làm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

3. Những điều cần làm đối với hướng dẫn viên

4. Những điều cần làm đối với điểm tham quan, điểm du lịch

Một số hình ảnh về ấn phẩm:

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                                                                Trung tâm Xúc tiến Du lịch  (H)