Lễ cúng đình làng Nam Bộ - nét đẹp văn hóa cần lưu giữ

Lễ cúng đình làng Nam Bộ - nét đẹp văn hóa cần lưu giữ

Phong tục truyền thống thờ Thành Hoàng tại các đình, miếu, phủ là một nét văn hóa đã có từ rất lâu đời và được người dân kế thừa trong suốt chiều dài lịch sử

Xem thêm

CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ QUỐC GIA "LỄ HỘI KỲ YÊN ĐÌNH DĨ AN"

CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ QUỐC GIA "LỄ HỘI KỲ YÊN ĐÌNH DĨ AN"

Tính đến tháng 02 năm 2023, tỉnh Bình Dương có 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 05 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem thêm

Lễ hội Kỳ Yên tại Đình thần Tân Trạch, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Lễ hội Kỳ Yên tại Đình thần Tân Trạch, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Xem thêm

Lễ hội Kỳ Yên

Lễ hội Kỳ Yên

Xem thêm

Bình Dương - Lễ hội Miếu Ông Bổn

Bình Dương - Lễ hội Miếu Ông Bổn

Xem thêm