Trung tâm xúc tiến Du Lịch

Địa chỉ: Số 239 Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. - Điện thoại: 0274 3855636

 

  1. Logo Du lịch Bình Dương được hiệu chỉnh từ tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020 của tác giả Đào Anh Tài.

Ý tưởng: Logo lấy ý tưởng từ cánh Hoa Dầu - Một loài hoa gắn với địa danh Thủ Dầu Một và gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân ở Bình Dương. Logo với hình ảnh như một bông hoa đa sắc tượng trưng cho một thành phố năng động, thành phố thông minh, với 5 cánh hoa dầu mang 5 màu sắc: xanh lá, vàng, nâu, đỏ và xanh dương tượng trưng cho 5 loại hình du lịch tiêu biểu của Bình Dương. Màu xanh lá: màu của thiên nhiên, môi trường sinh thái tượng trưng cho loại hình du lịch sinh thái; màu vàng: mang ý nghĩa ấm no trù phú, tượng trưng cho loại hình du lịch tâm linh; màu nâu: màu của đất đai, bờ cõi, phù sa tượng trưng cho loại hình du lịch văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống; màu đỏ: màu của cảm xúc, đam mê trải nghiệm và nguồn năng lượng tích cực, tượng trưng cho loại hình du lịch giải trí, du lịch thể thao cao cấp; màu xanh dương: màu của bầu trời, của sông nước tượng trưng cho du lịch vui chơi giải trí. Nhìn ở một góc độ khác, hình ảnh logo còn gợi cho người nhìn liên tưởng đến hình ảnh mặt cắt của trái măng cụt, một sản vật được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là một trong 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, của vùng đất Lái Thiêu, Bình Dương.

  1. Slogan Du lịch Bình Dương: Trải nghiệm và cảm nhận được hiệu chỉnh từ tác phẩm đạt giải ba cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020 của tác giả Lê Công Đạo mang hàm ý truyền đi thông điệp mời gọi, gợi mở, tạo ấn tượng, thu hút du khách đến Bình Dương để trải nghiệm các loại hình du lịch và cảm nhận những nét đẹp của du lịch Bình Dương.

I. Vị trí và chức năng

  1. Vị trí

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  1. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch địa phương ở trong và ngoài tỉnh; Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; Nghiên cứu, định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; Vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; Tham gia phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch vùng, liên vùng, quốc gia.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm của Trung tâm; Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển du lịch của địa phương;

2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch địa phương; xây dựng định hướng phát triển thị trường du lịch của địa phương;

3. Xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch dưới hình thức kỹ thuật số, bản in, các chất liệu và hình thức khác;

4. Xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu, xử lý xúc tiến du lịch của địa phương;

5. Xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu con người, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa của địa phương ở trong nước và ngoài nước;

6. Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện du lịch quy mô tỉnh, liên vùng, quốc gia, quốc tế;

7. Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch;

8. Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng của địa phương;

9. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, hợp tác phát triển kinh doanh du lịch ở trong nước và ngoài nước;

10. Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương;

11. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, vận động tổ chức, cá nhân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn nếp sống văn minh nơi công cộng vệ sinh môi trường; Phối hợp cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác, phát triển du lịch của địa phương;

12. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch của địa phương;

13. Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tại địa phương;

14. Tham gia các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, khoa học công nghệ, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịch tại địa phương;

15. Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về du lịch với các tổ chức có liên quan ở trong nước và ngoài nước phát triển du lịch theo quy định của pháp luật;

16. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất trang thiết bị được giao theo quy định của pháp;

17. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch;

Mỗi phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

--- Ban hành kèm theo quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ---