Những điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Những điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Xem thêm

Cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024

Cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024

Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024

Xem thêm

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Cục văn hóa cơ sở tổ chức

Xem thêm

Thể lệ Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024

Thể lệ Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024

Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024 với chủ đề “Hậu Giang - Miền đất hội tụ”

Xem thêm

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật năm 2024

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật năm 2024

Chủ đề của Cuộc thi là “Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái”

Xem thêm