Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2017) và Lễ Trưởng thành Đoàn cho đoàn viên

Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016-2017) và Lễ Trưởng thành Đoàn cho đoàn viên

Xem thêm

Một số hoạt động của Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch  trong tháng 7 năm 2016

Một số hoạt động của Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch trong tháng 7 năm 2016

Xem thêm

Phát hành “Cẩm nang du lịch Bình Dương – 10 điều hấp dẫn du khách”

Phát hành “Cẩm nang du lịch Bình Dương – 10 điều hấp dẫn du khách”

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng (BMTM 2016)

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng (BMTM 2016)

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia gian hàng cung cấp thông tin du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2016

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia gian hàng cung cấp thông tin du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2016

Xem thêm