Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra chương trình Famtrip dành cho các công ty lữ hành

Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra chương trình Famtrip dành cho các công ty lữ hành

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức tuyên truyền giá trị các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức tuyên truyền giá trị các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh

Xem thêm

Quảng bá Du lịch Bình Dương thông qua Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015 và Hội thảo Quốc tế tại Bình Thuận

Quảng bá Du lịch Bình Dương thông qua Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015 và Hội thảo Quốc tế tại Bình Thuận

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương hỗ trợ tổ chức tham quan về nguồn cho Chi hội Người Cao tuổi khu phố 6, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương hỗ trợ tổ chức tham quan về nguồn cho Chi hội Người Cao tuổi khu phố 6, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Xem thêm