Phấn đấu mục tiêu cao, ngành du lịch quyết tâm phục hồi hoàn toàn và phát triển đột phá vào năm 2024

Phấn đấu mục tiêu cao, ngành du lịch quyết tâm phục hồi hoàn toàn và phát triển đột phá vào năm 2024

Ngành Du lịch đã vươn lên, phát triển nhanh cả về quy mô và chất luợng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế.

Xem thêm

Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2024)

Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2024)

Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022)

Xem thêm