Lịch sử hình thành ngày du lịch Việt Nam

Ngày 09/07 hàng năm được chọn là ngày của du lịch Việt Nam từ năm 1960

Ngày du lịch Việt Nam là ngày?

Ngày 09/07/1960 Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 26 CP về việc thành lập Công ty du lịch Việt Nam - công ty trực thuộc bộ ngoại thương, bất chấp những khó khăn của chiến tranh và thiếu thốn cơ sở vật chất. Từ đó ngày 09/07 hàng năm cũng được chọn là ngày của du lịch Việt Nam nhằm ghi nhớ thời khắc lịch sử này, không ngừng trau dồi, phát triển để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Lịch sử hình thành ngày du lịch Việt Nam

Trong lịch sử hình thành ngày du lịch Việt Nam thì từ giai đoạn 2011 ngành cũng bắt đầu chú trọng đầu tư hình ảnh, xây dựng thương hiệu trên thị trường du lịch quốc tế với khẩu hiệu thể hiện được nét đẹp hấp dẫn trong mắt du khách. Cụ thể, khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam qua từng giai đoạn như sau:

2001 - 2004: Việt Nam - Điểm đến của thiên niên Kỷ mới

2004 - 2005: Hãy đến với Việt Nam

2006 - 2011: Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn

2012 - Nay: Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Logo của ngành du lịch Việt Nam hiện nay là:

Sau khoảng hơn 60 năm phát triển ngành Du lịch Việt Nam nói chung đã chứng tỏ vị thế quan trọng trong đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt, giai đoạn 2019 - 2021 Việt Nam xếp hàng thứ 52 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực của ngành du lịch Việt Nam (Nguồn: World Economic Forum).

                                                                            Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổng hợp