Ma Rừng Lữ Quán

Địa chỉ: Số 24 đường Trần Phú, khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dẩu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0906.707279 

binh duong image

binh duong image