Một số khách sạn ở Thành phố Thuận An

Danh sách một số khách sạn ở Thành phố Thuận An:

binh duong image

1. Khách sạn An Lâm Saigon river

Địa chỉ: Số 21/4, Kp. Trung, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 785 555.
 
2. Khách sạn Bến Phà Xanh
Địa chỉ: Số 76/5, đường Vĩnh Phú 17, KP. Trung, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3657.675
 
3. Khách sạn Dìn Ký
Địa chỉ: Số 8/15, Kp Đông, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 755.480 / 08 38. 971.541
 

4. Khách sạn Dìn Ký (Bình Nhâm)

Địa chỉ: Số 2/94, KP Bình Thuận, P. Bình Nhâm, TX Thuận An, BD

Điện thoại: (0274) 3 723.050


5. Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: Số 11/16, QL 13, Kp Đông, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 786.243/ Fax: (0274) 3 876 242
 
6. Khách sạn Kiến An

Địa chỉ: Số 2A, Lô 3, Kp Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 797.779

7. Khách sạn Mỹ Gia Cát Tường

Địa chỉ: Số 18/11, ĐLBD, Kp Trung, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 636.339

8. Khách sạn Phi Yến
Địa chỉ: Số 24/18, ĐT 747, Kp Bình  Phước B, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 712.733
 
9. Khách sạn Phương Nam resort
Địa chỉ: Số 15/12, Kp Trung, P. Vĩnh Phú, TX Thuận An, BD
Điện thoại: (0274) 3 3 785.777 / 3 785.888