Bình chọn ảnh được yêu thích nhất trên mạng xã hội facebook Du lịch Bình Dương

Từ ngày 20/10 đến 17h00 ngày 30/10/2021, cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bình Dương” năm 2021 sẽ diễn ra phần thi bình chọn ảnh được yêu thích nhất trên mạng xã hội.

Thực hiện theo Kế hoạch và Thông báo Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Bình Dương “ năm 2021, Ban Tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp đã đăng tải 97 ảnh (tác phẩm) của các tác giả gửi tham dự cuộc thi trên trang facebook du lịch Bình Dương tại địa chỉ: www.facebook.com/dulich.binhduong.

Tham gia bình chọn tác phẩm tại đây

Thời gian bình chọn ảnh: từ ngày 20/10 đến 17h00 ngày 30/10/2021.

Cách thức bình chọn: nhấn like vào ảnh bình chọn, mỗi 01 like tương ứng bằng 01 điểm.

Sau khi hết thời gian quy định, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và chọn 03 ảnh (tác phẩm) của 03 tác giả có lượt like (điểm) cao nhất để trao giải.

                                                                                 Trung tâm Xúc tiến Du lịch