Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế cu Á Horasis 2019

Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế cu Á Horasis 2019

Xem thêm

Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2019

Bình Dương tiếp tục đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2019

Chiều 17-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Horasis 2019.

Xem thêm