Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội

Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Cục văn hóa cơ sở tổ chức

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyển chọn những tác phẩm tranh cổ động tiêu biểu, xuất sắc phục vụ các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thông qua các tác phẩm, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến; Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.Tuyên truyền về sự anh dũng, hi sinh “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Hà Nội đã chiến đấu kiên cường và quả cảm, biến mỗi góc phố, mỗi căn nhà thành một pháo đài, mỗi người dân thành một chiến sỹ, bám trụ trong suốt 60 ngày đêm khói lửa.Tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực như: văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, khoa học kỹ thuật....

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) cần đảm bảo chất lượng, tiến độ và thu hút được đông đảo các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp tham gia.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 02 hình thức:

- Hình thức thứ nhất: Tác giả gửi tác phẩm vào địa chỉ Email: phongttcd.vhcs@gmail.com; phongsukientlhn@gmail.com

- Hình thức thứ hai: Tác giả gửi tác phẩm qua đường bưu điện hoặc đến gửi trực tiếp tại 02 địa chỉ:

+ Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền - Cục Văn hóa cơ sở, 86A, ngõ III, Lê Văn Hưu 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại liên hệ: (024) 39 288 259.

+ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại liên hệ: 0947 363 388.

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ khi phát động đến 17h00 ngày 30/06/2024.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                               Trung tâm Xúc tiến Du lịch (A)