Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2023

I. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư của tuần thứ hai hàng tháng. Trường hợp tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày Lễ, Tết thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được bố trí ngày phù hợp gần nhất trong tháng đó. 

Thời gian: 

Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, số 239 Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

II. Tiếp công dân thường xuyên

Thời gian:  Trung tâm thực hiện tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, số 239 Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                                  Trung tâm Xúc tiến Du lịch (S)