Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”

Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”

Cùng tham gia hưởng ứng chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”.

Xem thêm

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 10-5, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản gửi các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn

Xem thêm

Phát động cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021

Phát động cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021

Xem thêm

Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Xem thêm

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021.

Xem thêm