Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch từ 27-29/1/2021 tại tỉnh Tây Ninh

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch từ 27-29/1/2021 tại tỉnh Tây Ninh

Nhằm triển khai các nội dung theo thỏa thuận "Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ" giai đoạn 2020 - 2021.

Xem thêm

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Xem thêm

Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Xem thêm

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan)  về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Kế hoạch cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Xem thêm