Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Dừng tổ chức Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2021

Xem thêm

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021.

Xem thêm

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch từ 27-29/1/2021 tại tỉnh Tây Ninh

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch từ 27-29/1/2021 tại tỉnh Tây Ninh

Nhằm triển khai các nội dung theo thỏa thuận "Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ" giai đoạn 2020 - 2021.

Xem thêm

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Xem thêm

Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Về việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Xem thêm