Mời tham gia đề cử các nhà hàng, quán ngon tiêu biểu của địa phương năm 2024

Mời tham gia đề cử các nhà hàng, quán ngon tiêu biểu của địa phương năm 2024

Hành trình tìm kiếm và quảng bá hệ thống nhà hàng, quán ngon nổi tiếng của 63 tỉnh, thành Việt Nam năm 2024

Xem thêm

Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện

Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện

Các cuộc thi nhằm giới thiệu, ca ngợi thành tựu, hình ảnh vùng đất, con người Châu Đức từ khi thành lập đến nay

Xem thêm

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập" năm 2024

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập" năm 2024

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định tiềm năng - Nâng tầm hội nhập" năm 2024

Xem thêm

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024

Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch số 35-KH/BTGTU ngày 24/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xem thêm