Văn bản số 1923/ BVHTTDL – TCDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 13/5/2015

Văn bản số 1923/ BVHTTDL – TCDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành ngày 13/5/2015

Xem thêm

Quyết định số 1012/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/4/2015

Quyết định số 1012/QĐ – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 03/4/2015

Xem thêm

Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Áp dụng mức thu lệ phí thị thực cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục Xuất nhập cảnh đối với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng tàu biển

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Xem thêm

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Xem thêm