Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bình Dương" năm 2021

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bình Dương" năm 2021

Ngày 16/08/2021, Ban Tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bình Dương" đã có Thông báo số 02/TB-BTC về việc gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia cuộc thi.

Xem thêm

Thông báo Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bình Dương" năm 2021

Thông báo Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Bình Dương" năm 2021

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bình Dương” năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức .

Xem thêm