Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương và mã QR thông tin điểm đến du lịch Bình Dương tại Khu du lịch Thủy Châu

Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính như: Quốc lộ 13, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.744

Bên cạnh việc giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính, sơ đồ còn cung cấp một số mã Qr thông tin về website du lịch Bình Dương và ứng dụng (app) Du lịch Bình Dương. Sơ đồ được đặt tại Khu du lịch Thủy Châu

Xem chi tiết đính kèm:Tại đây

                                                                   Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)