HỌP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023

Họp góp ý, thảo luận, xây dựng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023”.

Sáng ngày 06 tháng 04 năm 2023, tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương, Ban tổ chức Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023” đã tiến hành phiên họp đầu tiên.

Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cùng các ông/ bà có tên trong Quyết định số 141/QĐ-SVHTTDL ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

Tại phiên họp đã thông qua Quyết định số 141/QĐ-SVHTTDL ngày 28 tháng 03 năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023” gồm có các ông/bà:

  1. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương-Phó Trưởng ban thường trực;
  3. Mời Nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương - Phó Trưởng ban;
  4. Mời Ông Nguyễn Thiên Di, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương - Thành viên;
  5. Mời Ông Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương - Thành viên;
  6. Bà Võ Thị Anh Xuân, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Thành viên;
  7. Bà Đặng Thị Ánh Sang, Phó Chánh Văn phòng,Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

Ban tổ chức đã góp ý, thảo luận, xây dựng Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023” và thống nhất chủ đề của cuộc thi là: “Dấu ấn Bình Dương”. Dự kiến Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sẽ được ban hành vào trung tuần tháng 4 năm 2023.   

                                                                                                      TTXTDL