Bình Dương tổ chức bắn pháo bông tại Khu vực Vòng xoay thành phố Mới

Thời gian: từ 21 giờ 0 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 08/9/2023.

                                                     Trung tâm Xúc tiến Du lịch