DANH MỤC DI TÍCH QUỐC GIA VÀ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tính đến 2022, Bình Dương có 65 di tích được công nhận xếp hạng. Trong đó có 13 di tích quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh.

 

DI TÍCH CẤP QUỐC GIA

 

 

 

 

 

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

Số QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

 

 

 

Phường/xã/TT

Huyện/tx/tp

 

 

 

1

Khảo cổ học Dốc Chùa

Tân Mỹ

Bắc Tân Uyên

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

 

2

Chiến khu Đ

Đất Cuốc

Bắc Tân Uyên

1631/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

 

3

Địa Đạo Tây Nam Bến Cát

An Tây

Bến Cát

460QĐ/BT

18/3/1996

 

4

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh

Minh Tân

Dầu Tiếng

1630/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

 

5

Núi Châu Thới

Dĩ An

Dĩ An

451VH/QĐ

21/04/1989

 

6

Đình Dĩ An

Dĩ An

Dĩ An

1185/QĐ-BVHTTDL

28/3/2019

 

7

Khảo cổ học Cù Lao Rùa

Thạnh Hội

Tân Uyên

836/QĐ-BVHTTDL

3/3/2009

 

8

Nhà tù Phú Lợi

Phú Lợi

Thủ Dầu Một

92/VH/QĐ

10/7/1980

 

9

Chùa Hội Khánh

Phú Cường

Thủ Dầu Một

43 VH/QĐ

7/1/1993

 

10

Nhà cổ Trần Công Vàng

Phú Cường

Thủ Dầu Một

43 VH/QĐ

7/1/1993

 

11

Nhà cổ Trần Văn Hổ

Phú Cường

Thủ Dầu Một

43 VH/QĐ

7/1/1993

 

12

Đình Tân An (Bến Thế)

Tân An

Thủ Dầu Một

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

 

13

Đình Phú Long

Lái Thiêu

Thuận An

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

 

 

DI TÍCH CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

Số QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

 

 

 

Phường/xã/TT

Huyện/tx/tp

 

 

 

1

Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

Tân Mỹ

Bắc Tân Uyên

2941/QĐ-UB

4/7/2005

 

2

Miếu Bà đất cuốc

Đất cuốc

Bắc Tân Uyên

381/QĐ- UBND

28/01/2011

 

3

Khu Căn cứ Bàu Gốc

Bình Mỹ

Bắc Tân Uyên

982/QĐ-UBND

18/4/2017

 

4

Chiến thắng Bông Trang – Nhà Đỏ

Tân Bình

Bắc Tân Uyên

3630/QĐ-UBND

21/12/2018

 

5

Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng

Lai Hưng

Bàu Bàng

2516/QĐ-UBND

14/9/2012

 

6

Chiến thắng Bàu Bàng

Lai Uyên

Bàu Bàng

3504/QĐ-UBND

14/12/2012

 

7

Chiến thắng Bót Cây Trường

Xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng

Bàu Bàng

2429/QĐ-UBND

25/8/2020

 

8

Bót Cầu Định

Tân Định

Bến Cát

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

9

Chùa tổ Long Hưng (Tổ Đỉa)

Tân Định

Bến Cát

2941/QĐ-UB

4/7/2005

 

10

Căn cứ cách mạng Rừng Kiến An

An Lập

Dầu Tiếng

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

11

Vòng Thành Đất Họ Võ

Long Tân

Dầu Tiếng

2941/QĐ-UB

4/7/2005

 

12

Danh thắng núi cậu – lòng hồ Dầu Tiếng

Định Thành

Dầu Tiếng

3566/QĐ-UBND

17/08/2007

 

13

Vườn cây cao su thời Pháp thuộc

Định Hiệp

Dầu Tiếng

1222/QĐ-UBND

1/4/2009

 

14

Đình thần Dầu Tiếng

Dầu Tiếng

Dầu Tiếng

3997/QĐ-UBND

10/9/2009

 

15

Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu

Long Hòa

Dầu Tiếng

5327/QĐ-UBND

17/12/2009

 

16

Địa điểm lần đầu tiên Mỹ rải bom B52 tại Việt nam

Long Tân

Dầu Tiếng

1289/QĐ-UBND

26/4/2011

 

17

Chùa Hoa Nghiêm

Dầu Tiếng

Dầu Tiếng

3615/QĐ-UBND

25/12/2012

 

18

Chiến thắng Suối Dứa

Dầu Tiếng

Dầu Tiếng

624/QĐ-UBND

17/3/2015

 

19

Chiến khu Long Nguyên

Long Tân

Dầu Tiếng

3633/QĐ-UBND

24/12/2018

 

20

Căn Cứ Cách Mạng Hố Lang

Tân Bình

Dĩ An

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

21

Đình thần – Dinh Ông Ngãi Thắng

Bình An

Dĩ An

87/QĐ-UBND

9/1/2009

 

22

Đình Thần Bình An

Bình An

Dĩ An

4488/QĐ-UBND

14/10/2009

 

23

Nhà máy xe lửa Dĩ An

Dĩ An

Dĩ An

3614/QĐ-UBND

25/12/2012

 

24

Suối Mạch Máng (Suối Sọ)

Tân Bình

Dĩ An

1052/QĐ-UBND

24/4/2013

 

25

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

Phước Vĩnh

Phú Giáo

5197/QĐ-UB

9/7/2004

 

26

Chùa Bửu Phước

Phước Hòa

Phú Giáo

4727/QĐ-UBND

30/10/2007

 

27

Di tích Cầu Sông Bé

Vĩnh Hòa, Phước Hòa

Phú Giáo

1778/QĐ-UBND

3/7/2012

 

28

Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

Bạch Đằng

Tân Uyên

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

29

Chùa Hưng Long (Bà Thao)

Thạnh Phước

Tân Uyên

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

30

Đình Tân Trạch

Bạch Đằng

Tân Uyên

4726/QĐ-UBND

30/10/2007

 

31

Chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên

Thạnh Phước

Tân Uyên

674/QĐ-UBND

10/3/2008

 

32

Chiến khu Vĩnh Lợi

Vĩnh Tân

Tân Uyên

3873/QĐ-UBND

7/12/2010

 

33

Đình Vĩnh Phước

Thái Hòa

Tân Uyên

604/QĐ-UBND

13/3/2015

 

34

Đình Dư Khánh

Thạnh Phước

Tân Uyên

310/QĐ-UBND

15/2/2016

 

35

Đình Bưng Cù

Tân Phước Khánh

Tân Uyên

3278/QĐ-UBND

28/11/2016

 

36

Miếu Ông – Nơi hoạt động trinh sát quân báo biệt động tỉnh Bình Dương

Tân Hiệp

Tân Uyên

3724/QĐ-UBND

30/12/2016

 

37

Đình Nhựt Thạnh

Xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

3912/QĐ-UBND

27/12/2019

 

38

Nhà cổ Dương Văn Hổ

Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

Tân Uyên

2430/QĐ-UBND

25/8/2020

 

39

Đình Phú Cường (Bà Lụa)

Phú Thọ

Thủ Dầu Một

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

40

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

Tân An

Thủ Dầu Một

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

41

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

Phú Cường

Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

7/7/2006

 

42

Lò Lu Đại Hưng

Tương Bình Hiệp

Thủ Dầu Một

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

 

43

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp

Thủ Dầu Một

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

 

44

Mộ Võ Văn Vân

Chánh Nghĩa

Thủ Dầu Một

3264/ QĐ-UBND

21/10/2008

 

45

Miếu Mộc Tổ

Lái Thiêu

Thuận An

3875/QĐ-UB

2/6/2004

 

46

Đình An Sơn

An Sơn

Thuận An

2941/QĐ-UB

4/7/2005

 

47

Chiến Khu Thuận An Hòa

Thuận Giao

Thuận An

582/QĐ-UBND

7/3/2012

 

48

Đền Bình Nhâm

Bình Nhâm

 Thuận An

1111/QĐ-UBND

4/5/2013

 

49

Miếu Bà Bình Nhâm

Bình Nhâm

Thuận An

3307/QĐ-UBND

22/11/2018

 

50

Đình Bình Nhâm

Lái Thiêu

Thuận An

200/QĐ-UBND

18/1/2022

 

51

Đình Tân Thới

Lái Thiêu

Thuận An

2676/QĐ-UBND

26/10/2022

 

52

Mả 35

Tân Bình

Dĩ An

2679/QĐ-UBND
2656/QĐ-UBND

26/10/2022
15/11/2022