Chương trình Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Chương trình Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Lễ hội Mùa trái chín diễn ra từ ngày 15/6 đến 22/6/2024 tới tại khu vực Cầu Ngang (phường Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương).

Xem thêm

Bình Dương sẵn sàng cho Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Bình Dương sẵn sàng cho Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Lễ hội diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2024 (tức từ mùng 10/5 đến mùng 17/5 Âm lịch) tại phường Hưng Định, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

Bình Dương chuẩn bị Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Bình Dương chuẩn bị Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Thời gian dự kiến: từ ngày 15/6 đến ngày 22/6/2024 (tức từ mùng 10/5 đến mùng 17/5 Âm lịch) tại phường Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương.

Xem thêm

Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội "Mùa trái chín" năm 2024

Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội "Mùa trái chín" năm 2024

Lễ hội “Mùa trái chín” năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 8/6/2024 đến hết ngày 15/6/2024, tại phường Hưng Định, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

Bình Dương tổ chức bế mạc Lễ hội “Mùa trái chín” năm 2024

Bình Dương tổ chức bế mạc Lễ hội “Mùa trái chín” năm 2024

Các hoạt động trong lễ hội “Mùa trái chín” năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, ấn tượng, ý nghĩa, mang lại nhiều cảm xúc với Nhân dân và du khách.

Xem thêm