Một số khách sạn ở Huyện Phú Giáo

Khách sạn Hoa Ngọc Lan

binh duong image

Địa chỉ: Số 152, Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3 672 341.