Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương và mã QR thông tin điểm đến du lịch Bình Dương tại Bảo tàng tỉnh

Sơ đồ tour tuyến du lịch Bình Dương giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính như: Quốc lộ 13, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.744

Bên cạnh việc giới thiệu các địa điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh theo các tuyến đường chính, sơ đồ còn cung cấp một số mã Qr thông tin về website du lịch Bình Dương và ứng dụng (app) Du lịch Bình Dương. Sơ đồ được đặt tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                                             Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)