Thông điệp nhân ngày Du lịch thế giới năm 2022

Thông điệp của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đưa ra nhân ngày Du lịch thế giới năm 2022

Năm nay, UNWTO đã lựa chọn chủ đề “Tư duy lại về du lịch-Rethinking Tourism” cho Ngày Du lịch thế giới 27/9. Buổi lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào ngày 27/9.

Trong thông điệp gửi đi, người đứng đầu UNWTO nói: “Ngày Du lịch thế giới luôn là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh những thành tựu đa dạng và phong phú. Trong thời điểm đặc biệt nhất trong 4 thập kỷ qua, chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự phát triển vượt bậc của du lịch cả về quy mô, phạm vi và tầm quan trọng.

Năm 2022, ngành du lịch toàn cầu một lần nữa ghi nhận những cơ hội mà du lịch đã và đang mang đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong năm nay, chúng ta cũng đặc biệt nhận ra rằng, không thể quay lại với cách làm cũ. Chúng ta phải tư duy lại về du lịch”.

Khi thế giới mở cửa trở lại, những người làm du lịch phải rút ra được nhiều bài học từ đại dịch Covid-19 và việc tạm ngừng hoạt động du lịch quốc tế trên toàn cầu. Những điểm yếu đã bộc lộ, cuộc khủng hoảng (do Covid-19 gây ra) đã cho người làm du lịch thấy đâu là chỗ có thể nâng cao khả năng phục hồi hơn. Và trong quá trình bộc lộ những bất bình đẳng, cuộc khủng hoảng cũng cho những người làm du lịch thấy đâu là chỗ có thể tạo ra sự công bằng hơn.

Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự Phát triển bền vững, cùng với 17 mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) vẫn là mục đích mà du lịch toàn cầu phải hướng tới. Song, ở mỗi thành tố của du lịch, từ UNWTO đến các chính phủ, tới các điểm đến và các doanh nghiệp nhỏ địa phương cũng cần phải tư duy lại về cách đạt được những mục tiêu đó.

Ông Zurab Pololikashvili, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới.

Tư duy lại về du lịch - một trong những ngành kinh tế lớn nhất của thế giới - không dễ. Nhưng chúng ta đang đang đi đúng hướng. Cuộc khủng hoảng đã tạo cảm hứng và xúc tác cho sự sáng tạo. Đại dịch Covid-19 cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi công việc, mang lại cả thách thức, cơ hội to lớn để bảo đảm nhiều người được hưởng lợi hơn từ việc khởi động lại du lịch. Thế giới cũng đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đưa du lịch trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế xanh, kinh tế xanh dương và kinh tế số, bảo đảm việc tăng trưởng không gây tổn hại cho con người, hành tinh.

Điều này sẽ đòi hỏi việc tái cấu trúc các mô hình kinh doanh mà ở đó yếu tố con người được đặt lên trước tiên. Du lịch luôn hoạt động vì những người trẻ, phụ nữ và vì các cộng đồng. Nhưng hiện nay những đối tượng này chưa thực sự được hưởng lợi từ du lịch. Chúng ta cần những tiếng nói mới cũng như những ý tưởng mới nếu chúng ta chuyển đổi du lịch và xây dựng một nền du lịch mới tốt hơn cho tất cả mọi người.

Nhưng chúng ta mới chỉ đang bắt đầu. Du lịch có tiềm năng rất lớn, và chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm để bảo đảm việc tư duy lại được nhận thức đầy đủ. Nhân dịp Ngày Du lịch thế giới 2022, UNWTO kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo và tất cả mọi người hoạt động trong ngành du lịch lắng lại, suy ngẫm và tư duy lại những điều chúng ta đang làm và cách thức chúng ta thực hiện. Tư duy của du lịch bắt đầu từ ngày hôm nay".

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

Thông điệp (tiếng Việt)

Thông điệp (tiếng Anh)

                                                                                                                         Theo UNWTO