Tour tham quan "Bình Dương ngày mới"

Hành trình: Khách sạn Becamex - Trung tâm điều hành thành phố thông minh IOC - Cơ sở sơn mài Định Hoà - Chùa Hội Khánh - Trung tâm thương mại Minh Sáng Plaza.