Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014

Chiều ngày 23/01/2015, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xúc tiến du lịch năm 2014. Đến dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Lê Phan Thuần – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Võ Văn Nở - Trưởng phòng nghiệp vụ Du lịch cùng tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ viên chức của Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

binh duong image

Hội nghị đã được thông qua báo cáo công tác xúc tiến du lịch của Trung tâm trong năm 2014, trên cơ sở đó đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Qua một năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch cơ bản đã hoàn thành tốt nội dung kế hoạch công tác đề ra, tiêu biểu là việc biên soạn, xuất bản Cẩm nang và Bản đồ Du lịch Bình Dương, xây dựng và vận hành website Du lịch Bình Dương (www.dulichbinhduong.org.vn), tổ chức tuyên truyền các giá trị di tích lịch sử, văn hóa cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh, tham gia cung cấp thông tin du lịch Bình Dương tại các Hội chợ du lịch do Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành tổ chức... Qua đó đã góp phần quảng bá, xúc tiến và giới thiệu hình ảnh du lịch Bình Dương đến đông đảo người dân cũng như du khách trong và ngoài nước. Với những kết quả đã thực hiện trong năm 2014, Trung tâm đã được Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, một phần thưởng xứng đáng dành cho sự nỗ lực và quyết tâm của đơn vị.

binh duong image

Bà Võ Thị Anh Xuân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch nhận danh hiệu

tập thể lao động tiên tiến

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết, ông Lê Phan Thuần – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương kết quả và thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong công tác cũng như xây dựng được mối liên kết với các cơ quan trong và ngoài tỉnh nhằm gắn kết các hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh trong năm 2015, Trung tâm cần tiếp tục tập trung ổn định bộ máy tổ chức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành; đồng thời yêu cầu cần phải phát huy tốt vai trò của Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi đoàn trong việc phối hợp với chính quyền cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong phương hướng đã đề ra, đặc biệt là khai thác tốt việc cung cấp thông tin du lịch trên website của Trung tâm. Hơn nữa, chính quyền và các đoàn thể cần phải có những chính sách nhằm chăm lo tốt đời sống cho cán bộ viên chức, không ngừng động viên, khích lệ và tạo điều kiện để cán bộ viên chức Trung tâm phát huy năng lực chuyên môn và học tập nâng cao trình độ.

Hồng Thi