Vườn cao su thời Pháp thuộc

Nằm ở Lô 50, Làng 14, Nông trường Trần Văn Lưu, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Là Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng ngày 01/04/2009.

Trải qua gần 1 thế kỷ, Lô cao su 50, Làng 14 của Nông trường Trần Văn Lưu thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng vẫn xanh màu lá mới, dù trên thân cây vẫn còn lưu giữ những đường dao của người phu cao su từ thời Pháp thuộc. Nơi ghi dấu giai đoạn đầu tiên Pháp lập đồn điền ở nước ta vào những năm đầu thế kỷ XX. Những người phu cao su đã đấu tranh chống việc quản lý hà khắc, tàn ác của những ông chủ, ông xu, ông cai... từ thời Pháp thuộc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, cùng nhân dân cả nước giành độc lập dân tộc vào ngày 30/4/1975.

binh duong image

Khu trưng bày vườn cây cao su thời Pháp thuộc do Công ty TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng đã khởi công xây dựng vào 12/10/2010.

Khu trưng bày bao gồm các hạng mục: nhà trưng bày các di tích và hình ảnh của làng cao su thời Pháp thuộc, nhà phu công tra và nhà cai Pháp. Công trình là minh chứng về một thời kỳ lịch sử và là nơi lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc thời Pháp thuộc.

Địa chỉ: Lô 50, làng 14, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng.

Điện thoại: (0274) 3 561 274 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dầu Tiếng.