Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”

Cùng tham gia hưởng ứng chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”.

Ngày 12/5/2021, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 610/TCDL-TTDL về việc tham gia hưởng ứng chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”.

Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” do Bộ Công thương phát động theo Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12/4/2021. Trên cơ sở đó Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông báo và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia (Vietnam Grand Sale 2021).

2. Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến Thương mại).

3. Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021.

4. Đối tượng tham gia: Tất cả doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

5. Nội dung cơ bản: Đây là chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn, áp dụng trên phạm vi toàn quốc đối với hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần từng bước khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Tham gia Chương trình, doanh nghiệp có: (1) Quyền lợi: Được áp dụng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (Theo quy định Điều 06, Điều 07 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ). Được sử dụng bộ nhận diện Chương trình (theo mẫu do Cơ quan tổ chức cung cấp) trong truyền thông, quảng bá sản phẩm dịch vụ khuyến mại; (2) Nghĩa vụ: Thực hiện thủ tục hành chính (thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại) theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tính trung thực, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ và quy định liên quan về khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.

6. Cách thức tham gia:

- Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và chủ động tham gia Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, không cần thông qua bất kỳ thủ tục xét chọn, công nhận từ phía Cơ quan tổ chức. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Người liên hệ: Nguyễn Thị Huyền Trang (0942842491). Email: xttm@vietrade.gov.vn. Điện thoại: 024.39347628/(57).

- Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch. Người liên hệ: Phan Anh Vũ (0973513339). Email: vu.tmd@vietnamtourism.gov.vn. Điện thoại: 024.39423760/ (176).