Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình năm 2023

Tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc thi áng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình năm 2023

Cuộc thi được tổ chức với mục đích lựa chọn biểu trưng tiêu biểu, thể hiện nét đặc trưng, tính khái quát cao về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội làm biểu trưng của tỉnh Thái Bình; được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối ngoại của tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Thái Bình.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 19/3/2023 đến 16 giờ ngày 31/10/2023. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng thiết kế biểu trưng. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi tối đa 05 tác phẩm mẫu biểu trưng.

Về cơ cấu giải thưởng, có 1 giải Nhất với mức thưởng 100 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải được trao thưởng 10 triệu đồng; các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo mà không đạt giải, mỗi tác phẩm được trao thưởng 3 triệu đồng.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi có thể gửi trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi, qua Phòng Quản lý Du lịch (số 194, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình), hoặc gửi hồ sơ trực tuyến đến địa chỉ Email: Logotb2023@gmail.com.

Xem chi tiết đính kèm: 

- Kế hoạch cuộc thi: Tại đây

- Thể lệ cuộc thi: Tại đây

                                                                 Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)