THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI "SÁNG TÁC MẪU SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023”

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI "SÁNG TÁC MẪU SẢN PHẨM QUÀ LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023”

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 17h00’, ngày 27/10/2023 (thứ 6).

Xem thêm

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương lần II năm 2023"

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương lần II năm 2023"

Trân trọng kính mời quý đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà thiết kế tham gia sáng tác và dự thi mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023.

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023”

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023”

Cuộc thi được tổ chức với chủ đề "Dấu ấn Bình Dương" được phát động từ nay đến hết ngày 30/9/2023

Xem thêm