Thời hạn nộp tác phẩm dự thi “Sáng tác mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương lần II năm 2023"

Trân trọng kính mời quý đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà thiết kế tham gia sáng tác và dự thi mẫu sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Bình Dương năm 2023.