Cuộc thi “Sáng tác Video clip giới thiệu về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2024

Cuộc thi “Sáng tác Video clip giới thiệu về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2024

Với chủ đề cuộc thi: “Du lịch Bình Dương - Trải nghiệm và cảm nhận”. Cuộc thi được phát động và nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30/09/2024

Xem thêm