Giới thiệu Điểm đến "Bình chọn Top 100 Điểm đến Xanh - Bền vững 2022"

Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường (thiennhienmoitruong.vn) phát động Chương trình "Bình chọn Top 100 điểm đến Xanh - Bền vững 2022"

Ban Tổ chức chương trình Top Check - in Việt Nam vừa có công văn số 28/TMO ngày 18/02/2022 về việc Giới thiệu Điểm đến tham gia "Bình chọn Top 100 Điểm đến Xanh - Bền vững 2022"

Chương trình được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, triển khai từ 15/2/2022 đến hết ngày 30/6/2022 và dự kiến được tổ chức định kỳ hàng năm. Ban Tổ chức kính đề nghị ngành du lịch địa phương tham gia phối hợp, hưởng ứng triển khai đề thực hiện hình thức đề cử, giới thiệu từ 03 đến 05 điểm đến độc đáo, hấp dẫn của địa phương thuộc các loại hình: Biển, Sinh thái, Văn hóa - Lịch sử, Tâm linh,....

Đính kèm Công văn và Thông tin thể lệ tham gia bình chọn. Xem chi tiết tại đây:

Công văn 28/TMO ngày 18/02/2022

Thông tin và Thể lệ chương trình bình chọn