Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết cảm nhận về Du lịch Bình Dương" năm 2022

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức. Cuộc thi được phát động từ nay đến hết ngày 31/8/2022.

 

Cuộc thi với chủ đề "Du lịch Bình Dương! Trải nghiệm và cảm nhận" nhằm giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các địa điểm du lịch, ẩm thực, hình ảnh vùng đất và con người Bình Dương đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Bình Dương. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch Bình Dương thông qua việc phát động đến các cá nhân, tổ chức tham gia tìm hiểu và viết cảm nhận về du lịch Bình Dương. Đồng thời, tạo nguồn cơ sở dữ liệu thông tin, hình ảnh về du lịch Bình Dương nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch.

Tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng các bài viết cảm nhận về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, khu, điểm du lịch, làng nghề truyền thống, các lễ hội văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và phong cách trong việc đón tiếp, phục vụ.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website: dulichbinhduong.org.vn; liên hệ Email: thongtindulichbd@gmail.com, điện thoại 0274 3855636, 0963640399 - bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, viên chức phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: Kế hoạch đính kèm Thể lệ cuộc thi

                                                                                                       Trung tâm Xúc tiến Du lịch